Service of Gratitude / Dankdiens

Ons diens van dankbaarheid vind aan die einde van die jaar plaas. Ons dank die Here vir al ons seëninge met n kort diens. Kabouterland is waarlik geseën.

Our service of gratitude is done at the end of the year. We have a small sermon to thank our Lord for all the blessings of the year.  Kabouterland is truly blessed.