Tariewe en Personeel tot Kind Verhouding

Personeel en Kind Verhouding

OuderdomsgroepPersoneel/kind verhouding
(Dept Gesondheid en Welsyn)
(by Kabouterland)
0 tot 18 maande1 tot 61 tot 4
19 maande tot 2 jaar1 tot 151 tot 5
2 jaar tot 3 jaar1 tot 151 tot 7
3 jaar tot 6 jaar 1 tot 251 tot 10
Naskool sentrum1 tot 351 tot 15
Bogenoemde is vir u inligting. Ons wil u net graag daarop wys dat die personeel tot aantal kinders verhouding by Kabouterland ‘n baie beter verhouding is as wat deur die Departement van Gesondheid en Welsyn aanbeveel word.

Tariewe vir 2021

Tipe sorgNuwe fooie vanaf 2021
Voldag 1ste kind R3883.00
2de kindR3564.00
Halfdag sonder middagetes (tot 12:15)1ste kind R2530.00
2de kindR2310.00
Halfdag met middagetes (tot 14:15)1ste kind R3300.00
2de kindR2970.00
Nasorg 1ste kindR1485.00
2ste kindR1430.00
Nasorg per oggendR66.00
Per voldag R231.00
Per oggendR143.00
Per middagR132.00
WagklasR143.00
Inskrywingsfooi (nie terug betaalbaar)R2000.00
Let wel:

1) Halfdag kinders sonder middagetes moet op die laatste teen 12:15 afgehaal word.

2) Indien u kind by die skool bly tot 14:15 val hy/sy outomaties in die kategorie "halfdag met middagetes"

3) Kinders wat eers na 14:15 afgehaal word, word gefaktureer vir voldag.

4) Skoolgelde is maandeliks vooruitbetaalbaar, met ander woorde u betaal voor die 7de van elke maand vir die betrokke maand.

Skoolgeld is betaalbaar vir 12 maande, al hou u vakansie of al is u kind siek