Tariewe en Personeel tot Kind Verhouding

Personeel en Kind Verhouding

Ouderdomsgroep / Age groupPersoneel/kind verhouding /

Staff/child ratio
(Dept Gesondheid en Welsyn) / Dept of Social Development
(by Kabouterland)
0 tot 18 maande1 tot 61 tot 4
19 maande tot 2 jaar1 tot 151 tot 5
2 jaar tot 3 jaar1 tot 151 tot 7
3 jaar tot 6 jaar 1 tot 251 tot 10
Naskool sentrum / Aftercare 1 tot 351 tot 15
Bogenoemde is vir u inligting. Ons wil u net graag daarop wys dat die personeel tot aantal kinders verhouding by Kabouterland ‘n baie beter verhouding is as wat deur die Departement van Gesondheid en Welsyn aanbeveel word.

The above is for your information. We would just like to point out that the staff to child ratio at Kabouterland is a much better ratio than recommended by the Department of Social Development.

Tariewe vir 2023

Tipe sorg / Type of careNuwe fooie vanaf 2023 / New fee for 2023
Voldag / Full day1ste kind / 1st childR4800.00
2de kind / 2nd childR4430.00
Halfdag sonder middagetes (tot 12:15) / Half day with no lunch (till 14:15)1ste kind / 1st childR3160.00
2de kind / 2nd childR2920.00
Halfdag met middagetes (tot 14:15) / Half day with lunch (till 14:15)1ste kind / 1st childR4100.00
2de kind / 2nd childR3700.00
Nasorg / Aftercare 1ste kind / 1st childR1950.00
2ste kind / 2nd childR1870.00
Nasorg per oggend / Holiday care (Enrolled Aftercare children)R75.00
Per voldag / Full dayR300.00
Per oggend / Per morning with lunchR240.00
Per oggend / Per morning no lunchR185.00
Per middag / Per Afternoon with lunchR205.00
Wagklas (post Covid-19) / Waiting class (post Covid-19)R235.00
Transport to Eikestad/ Rhenish in the morningR45.00
Vervoer na Eikestad soggensR500.00
Vervoer soggens na KabouterlandR500.00
SmaakBoks dailyR45.00
SmaakBoks maandeliksR900.00
Inskrywingsfooi (nie terug betaalbaar) / Enrolment Fee (Non-refundable)R2000.00

Let wel:

1. Halfdag kinders sonder middagetes moet op die laatste teen 12:15 afgehaal word.

2. Indien u kind by die skool bly tot 14:15 val hy/sy outomaties in die kategorie "halfdag met middagetes"

3. Kinders wat eers na 14:15 afgehaal word, word gefaktureer vir voldag.

4. Skoolgelde is maandeliks vooruitbetaalbaar, met ander woorde u betaal voor die 7de van elke maand vir die betrokke maand.

 

Please note:

1. Half day children without lunch must please be fetched no later than 12:15

2. Should your child stay later, they automatically fall into the Half day with Lunch group

3. Children who stay later than 14:15, will fall into the Full day group.

4. School fees are payable monthly in advance, in other words you pay before the 7th of each month for the relevant month.

Skoolgeld is betaalbaar vir 12 maande, al hou u vakansie of al is u kind siek

 

 

School fee are payable for 12 months, even if you are on holiday or even if your child is ill.