Nasorg

Nasorg word vir kleuters van graad R tot en met graad 3 aangebied. Die kinders word middae by die skool gehaal. Ons sal toesien dat skoolgaande kinders se huiswerk gekontroleer word. Verder speel ons lekker saam en het groot pret tydens skoolvakansies.

Alta Swart

Koördineerder en huiswerk 2021

”lewe elke dag voluit, en gryp elke geleentheid aan in die lewe!”

Lisa Sishuba

Homework

Ander Personeel

Lamees Bey

Graad R Hoof

Marelize

Graad R Assistent

Ella

Busbestuurder en Assistent

Heiny

Busbestuurder / Hulp

Reon

Busbestuurder