Buitemuurse Aktiwiteite

Kabouterland bied buitemuurse aktiwiteite aan as deel van ons dagprogram. Afrigting word deur aanbieders van buite gedoen en die personeel is behulpsaam daarmee. Koste beloop R250 per aktiwiteit per kwartaal en word direk aan die afrigters betaal. Daar is geen inskrywingsfooi nie en
 t-hempies kan opsioneel aangekoop word indien u dit so verkies.

Kabouterland het onderhandel om drie aktiwiteite teen ‘n verminderde tarief aan te bied. Dit sluit in Playball, Monkeynastix en Selfverdediging en Lewensopvoeding. Ons betrek dus al die kinders teen ‘n baie spesiale tarief. Ons betaal dus dieselfde vir drie aktiwiteite wat een andersens sou gekos het.

Kabouterland bied self ook twee aktiwiteite aan sonder enige verdere onkoste aan. Dit sluit in Xhosa en Dans- en musiek- en tromklasse. Twee addisionele aktiwiteite word aangebied  wat teen volle addisionel koste gedoen kan word. Dit sluit in Rugby en Ballet.

Aktiwiteite Aangebied

  • Monkeynastix (Maandag) : n Gimnastiek en beweging aangebied deur Anke Uys, tel 079 9379534 vir die Eendjies, Paddas en Pikkewyne. uysanke@gmail.com.
  • Playball (Dinsdag) word een oggend ‘n week aangebied deur Careen du Toit, tel 082 8259779, vir Eendjies en ouers kabouters. careenplayball@gmail.com.
  • Selfverdediging en Lewensonderrigklasse (Donderdag) word deur Francois Du Plessis, tel 021 9763914, aangebied. Francois het sy eie karate-skool in Durbanville en is ook 'n opgeleide maatskaplike werker. Dit word aangebied aan al die kabouters ouer as 3 jaar.
  • Rugby (Donderdag en is opsioneel) word aangebied deur Raymond Henwick, tel 079 9481028, raymond@ruggaroots.co.za.
  • Ballet Mouse (Woensdae en is opsioneel) is ‘n ballet-klas, kontak Liezl Munro by 071 4808132, e-pos: stellenbosch@dancemouse.co.za

Algemene Inligting

Inskrywingsfooie is betaalbaar aan die begin van die jaar vir elke aktiwiteit.

Die dienste word addisioneel tot die van Kabouterland aangebied en die fooie word deur die betrokke instansies vasgestel. Betaling via die internet word verkies, anders kan u die fooie in die betrokke bussies by die voordeur gooi. Betalings word dus direk aan die betrokke aktiwiteite betaal en nie aan Kabouterland nie.

Hier is die bankbesonderhede van die onderskeie afrigters en kostes:

Maandag / Monday – Monkeynastix en Happy Hearts

Monkeynastix – Cost: R250/term. Rekening naam/ account name : Anke Uys,  Nedbank, Takkode / Branch code : 200612, Account number : 62312349724

Dinsdag / Tuesday – Playball

Cost: R250/term. Capitec, Branch code: 470010, Savings account 13070859978

Woensdag / Wednesday - Music & Movement 

School will sponsor.

Donderdag / Thursday – Self Verdediging & Rugby

Self Verdediging  – Koste: R250.00/kwartaal. Rekening naam/ account name : F du Plessis, Standard Bank, Tak/Branch:  Bayside 022209,  Account number :  272 189 790