Buitemuurse Aktiwiteite / Extra Mural Activities

Kabouterland bied buitemuurse aktiwiteite aan as deel van ons dagprogram. Afrigting word deur aanbieders van buite gedoen en die personeel is behulpsaam daarmee.

Koste beloop R270 per aktiwiteit per kwartaal en word direk aan die afrigters betaal. Daar is geen inskrywingsfooi nie en t-hempies kan opsioneel aangekoop word indien u dit so verkies.

Kabouterland het onderhandel om twee aktiwiteite teen ‘n verminderde tarief aan te bied.  Dit sluit in Playball en Monkeynastix. Ons betrek dus al die kinders teen ‘n baie spesiale tarief. Ons betaal dus minder vir twee aktiwiteite as wat een andersins sou gekos het.

Kabouterland bied self ook drie buitemuurse aktiwiteite aan sonder enige verdere onkoste aan. Dit sluit in Xhosa, Slim Kabouters (wetenskap program) Kabouters Dans-, musiek- en tromklasse.

Drie addisionele aktiwiteite word aangebied wat teen volle addisionele koste gedoen kan word. Dit sluit in Rugby, Karate en Dance Mouse. Hierdie aktiwiteite se geld word direk aan die afrigters betaal.

 

Extra Mural Activities

Kabouterland presents these activities as part of our daily program. Coaching is done by outside providers and our staff assist during these lessons.

Cost are R270 per activity per term and are paid directly to the coaches. There is no entry fee and t-shirts can optionally purchased if you so choose.

Kabouterland has negotiated to offer 2 activities at a reduced rate. These include Playball and Monkeynastix. We therefore involve all the children at a very special rate. 

Kabouterland also offers three activities without any further expenses to you. These are Xhosa, Clever Kabouters (Science program) and a Music, Movement and Drumming class.

We have three optional  activities that are also offered, Dance Mouse, Karate & Rugby and are done at full cost.

Aktiwiteite Aangebied / Extra Mural Activities

Monkeynastix (Maandae) : 
Gimnastiek en beweging aangebied deur Anke Uys, tel 079 9379534 vir die
Eendjies, Pikkewyne, Bytjies, Muise en Ladybirds   ~   email:  uysanke@gmail.com.

---------------------------------

Playball (Dinsdae)
Balspele word een oggend ‘n week aangebied deur Careen du Toit, tel 082 8259779, vir
Eendjies, Pikkewyne, Bytjies, Muise en Ladybirds   ~   email:  careenplayball@gmail.com.

---------------------------------

Karate (Donderdae en opsioneel)
Word deur Francois Du Plessis, tel 021 9763914, aangebied. Francois het sy eie karate-skool in Durbanville en is ook 'n opgeleide maatskaplike werker. Dit word aangebied aan al die kabouters ouer as 3 jaar.

--------------------------------

Rugby (Donderdae en is opsioneel)
Word aangebied deur Raymond Henwick, tel 079 9481028, email:  raymond@ruggaroots.co.za. Dit word aangebied aan
al die kabouters ouer as 3 jaar

---------------------------------

Dance Mouse (Woensdag en is opsioneel)
Dansklasse, kontak Liezl Munro by 071 4808132, e-pos:  stellenbosch@dancemouse.co.za. Dit word aangebied aan al die kabouters ouer as 3 jaar

--------------------------------

Musiek en beweging (Woensdae)
Musiek en beweging word deur Kabouterland aangebied. Pikkewyne, Bytjies, Muise en Ladybirds

---------------------------------

Xhosa (Vrydae)
Xhosa-klasse word deur Kabouterland geborg. Lisa Sishuba bied dit aan.  Pikkewyne, Bytjies, Muise en Ladybirds

---------------------------------

Slim Kabouters (Donderdag)
Wetenskap program wat deur die skool aangebied word. Bytjies, Muise en Ladybirds

 

Activities presented:

Monkeynastix (Mondays)

Gymnastics & Movement presented by Anke Uys. Tel: 079 9379534    Email: uysanke@gmail.com. It is presented to the Eendjies, Pikkewyne, Bytjies, Hasies, Muise and Ladybirds.

-----------------------------------

Playball (Tuesdays)

 Sport/ball orientated program presented by Careen Du Toit. Tel: 082 8259779    Email: careenplayball@gmail.com. It is presented to the Eendjies, Pikkewyne, Bytjies, Hasies, Muise and Ladybirds.

-----------------------------------

Karate (Thursdays and is optional) 

It is presented by Francois Du Plessis. He has his own Karate School in Durbanville. Tel: 021 9763914  website: www.fdupkarate.co.za.This is presented to children 3 and a half and older.

----------------------------------

Rugga Roots (Thursdays)

Rugby presented by Raymond Henwick. Tel: 079 9481028     email: raymond@ruggaroots.co.za. This is for kabouters 3 years and older.

----------------------------------

Dance  Mouse (Wednesday)

Ballet presented by Liezl Munro form Dance Mouse.Tel: 071 4808132     email: stellenbosch@dancemouse.co.za

----------------------------

Music and movement (Woensdae)
Music and movement presented by Kabouterland. Pikkewyne, Bytjies, Muise and Ladybirds.

---------------------------------

Xhosa (Fridays)
Xhosa presented by one of  Kabouterland's staff members. Lisa Sishuba is the teacher.  Pikkewyne, Bytjies, Muise and Ladybirds.

---------------------------------

Clever Kabouters (Thursdays)
Science program presented by Kabouterland. Bytjies, Muise and Ladybirds

---------------------------------

 

 

 

 

 

Algemene Inligting

Inskrywingsfooie is betaalbaar aan die begin van die jaar vir elke aktiwiteit.

Die dienste word addisioneel tot die van Kabouterland aangebied en die fooie word deur die betrokke instansies vasgestel. Betaling via die internet word verkies, anders kan u die fooie in die betrokke bussies by die voordeur gooi. Betalings word dus direk aan die betrokke aktiwiteite betaal en nie aan Kabouterland nie.

Hier is die bankbesonderhede van die onderskeie afrigters en kostes:

Maandag / Monday
Monkeynastix

Cost:  R270/term.
Rekening naam/ account name :  Anke Uys
Nedbank Tak/Branch code :  200612,
Account number :  62312349724

 

 

Dinsdag / Tuesday
Playball

Cost:  R270/term.
Rekening naam/ account name :  1370859978
Capitec Tak/Branch code :  470010,
Savings Account nr : 13070859978

Woensdag / Wednesday
Music & Movement

Cost:  School will sponsor

Donderdag / Thursday
Slim Kabouters / Clever Kabouter

Gratis, word deur Kabouterland self geborg.

Vrydag / Friday
Xhosa

Gratis, word deur Kabouterland self geborg.