Buitemuurse Aktiwiteite

Kabouterland bied buitemuurse aktiwiteite aan as deel van die dagprogram. Afrigting word deur aanbieders van buite gedoen en die personeel is behulpsaam daarmee. Koste beloop R200 per aktiwiteit per kwartaal en word direk aan die afrigters betaal.

Kabouterland het onderhandel om drie aktiwiteite teen ‘n verminderde tarief aan te bied.  Ons betrek dus al die kinders teen ‘n baie spesiale tarief.

Hiervolgens is die besonderhede soos deur die aanbieders van elke aktiwiteit verskaf

Aktiwiteite Aangebied

  • Monkeynastix (Maandag) gimnastiek en beweging aangebied deur Anke Uys, tel 079 9379534 vir die Eendjies, Paddas en Pikkewyne. uysanke@gmail.com.
  • Playball (Dinsdag) word
  • een oggend ‘n week aangebied deur Careen du Toit, tel 082 8259779, vir Eendjies en ouers kabouters. careenplayball@gmail.com.
  • Drumjoy (Woensdag) is ‘n musiekontwikkelingsprogram aangebied deur Lana Rossouw, tel 071 871 5839, van Bytjies en ouer kabouters. info@drumjoy.co.za.
  • Dance Mouse en Tots (Donderdag) is ‘n dans- en bewegingsklas aangebied deur Liezl Mounro, tel 071 4808132 en Paula Buitendag tel 083 6520790.
  • Happy Harts (Maandag en is opsioneel) is ‘n opvoedkundige program wat help om kinders se emosionele vaardigheid te ontwikkeling vir kabouters van Bytjies af en ouer. Kontak vir Estelle Leuvennink, tel 083 4595919, happyhearts. estelle@gmail.com.
  • Karateklasse (Donderdag en is opsioneel) word deur Francois Du Plessis, tel 021 9763914
  • aangebied. Francois het sy eie karate-skool in Durbanville.
  • Rugby (Donderdag en is opsioneel) word aangebied deur Raymond Henwick, tel 079 9481028, raymond@ruggaroots.co.za.
  • Ballet Mouse (Woensdae en is opsioneel) is ‘n ballet-klas, kontak Liezl Mounro by 071 4808132, e-pos: stellenbosch@dancemouse.co.za

Algemene Inligting

Inskrywingsfooie is betaalbaar aan die begin van die jaar vir elke aktiwiteit.

Die dienste word addisioneel tot die van Kabouterland aangebied en die fooie word deur die betrokke instansies vasgestel. Betaling via die internet word verkies, anders kan u die fooie in die betrokke bussies by die voordeur gooi. Betalings word dus direk aan die betrokke aktiwiteite betaal en nie aan Kabouterland nie.

Hier is die bankbesonderhede van die onderskeie afrigters en kostes:

Maandag / Monday – Monkeynastix en Happy Hearts

Monkeynastix – Cost: R200/term & R200 registration fee, Rekening naam/ account name : Anke Uys,  Nedbank, Takkode / Branch code : 200612, Account number : 62312349724

Happy hearts –   Estelle Leuvennink, tel 083 4595919,  estelle@gmail.com. Fooie: R490.00 per kwartaal

Dinsdag / Tuesday – Playball

Cost: R200/term & R170 registrasiefooi / admin fee, Capitec, Branch code: 470010, Savings account 13070859978

Woensdag / Wednesday – Drumjoy

Cost:  R180/term & R120 registrasiefooi/ admin fee. Rekening naam/ account name : K Serdani, FNB, Takkode / Branch code : 250 655, Account number : 62322 767 354

Donderdag / Thursday – Karate, Dance Mouse en Dance Tots

Karate – Koste word deur afrigter vasgestel. Rekening naam/ account name : F du Plessis, Standard Bank, Tak/Branch:  Bayside 022209,  Account number :  272 189 790

Dance Mouse – Koste: R200/kwartaal en R110.00 registrasiefooi. Rekening naam/ account name : Dance Mouse. FNB, Takkode / Branch code : 200912, Account number : 62394698694