Nuus

Christmas Gifts

Dear moms and dads,

 

This year we will be making our personalised Christmas gifts again!  There are examples of these gifts at the front door.

 

For the new parents, this is how it works:  Your child paints, draws or prints patterns on the items you order.  This makes these gifts very special and personal. The only item where the children are not involved is the fridge magnets.  We can for example have a brother and sister paint together on one item or have a photo for the clock and Xmas ball taken together.  If you would like such a combination of a brother and sister it must please be written on the order form under “special requests”.

 

I would like to mention up against the wall are the different options for the wrapping paper.  If you order wrapping paper only one of those options will be on the whole sheet.  The patterns are numbered 1 to 10.  You can then also write the number of the pattern under “special requests”.  Please note the colours may differ a bit.

 

Attached is the order form.  And we ask that all orders be in by next Friday, 7 October.  We can unfortunately not except any late orders.  You can return the order form via email or drop it off in the office.  We ask that the payment be done together with the order.  It can be done either cash or EFT. ( The school account)  Please use your childs name and surname as reference and email me the proof of payment (info@kabouterland.co.za)

 

These gifts will be given out at the end of November.  The profit of this will go towards the funding of an upgrade to our cctv system.

 

We are very excited about these gifts and think they are stunning!  We hope you agree.  So go have a look at the front door and do you Christmas shopping done early!

 

Kind regards

 

Kim

Kabouterland

Tel – 021 8801043/57

Fax – 086 518870

www.kabouterland.co.za

Kersgeskenke 2014

Liewe mammas en pappas,

 

Ons maak hierdie jaar weer Kersgeskenke!  Die voorbeelde van die kersgeskenke is uitgestal by die voordeur.

 

Ek wil net graag vir die nuwe ouers verduidelik hoe dit werk.  Jou eie kind verf, teken of druk patrone op die items wat jy bestel.   Dit maak die geskenkies baie spesiaal en persoonlik.  Die enigste item waar die kinders nie betrokke is nie, is die yskasmagnete.  Ons kan ook byvoorbeeld ‘n boetie en ‘n sussie saam laat verf op een item of saam op ‘n foto wees vir die horlosie en die kersbal.  Indien julle so ‘n kombinasie van sussies of boeties verkies, kan julle dit net so aandui onder op die bestelvorm by  “spesiale versoeke”.

 

Ek wil net noem dat die verskillende opsies van die geskenkpapier teen die muur opgesit is, so een vel van die geskenkpapier het net een van daardie patrone op.  Die patrone is genommer, 1 tot 10, en julle kan by die “spesiale versoeke” skryf watter nommer/patroon jul verkies.  Die kleure mag dalk verskil.

 

Die bestelvorm is hier aangeheg en ons vra dat al die bestellings teen volgende Vrydag , 7 Oktober, geplaas word.  Ons kan ongelukkig nie laat bestellings aanvaar nie.

Julle kan die bestelvorms terugstuur via e-pos of afgee in die kantoor.  Ons vra dat die betaling ook asseblief saam met die bestelling gedoen word.  Kontant en bankoorplasings is welkom.  ( Die skoolfonds rekening)  Gebruik jou kind se naam en van as verwysing en stuur asseblief die bewys van betaling na my toe by info@kabouterland.co.za .

 

Ons sal die geskenke die einde van November uitgee.  Die wins gaan gebruik word om ons cctv kamera’s te opgradeer.

 

Ons is baie opgewonde en dink die geskenkies is pragtig!  Ons hoop julle dink ook so. Loer gerus daar by die voordeur en onthou dat daar net twee weke tyd is om die bestellings te plaas, so laat waai!

 

Vriendelike groete

 

Kim

Kabouterland

Tel – 021 8801043/57

Fax – 086 518870

www.kabouterland.co.za

23/01/2014 Extra mural activities 2014

Dear moms and dads,

 

The kabouters started with the extra mural activities this week.   I would like to explain how the payments are done.  The coaches will put the enrolment forms in your child’s bag so please check their bags for the forms .

 

Kindly note the following:

Eendjies – They do only Playball.

Paddas – They do Playball, DrumJoy en Karate.

Ladybirds, Bytjies, Hasies, Muise – They do Playball, DrumJoy, Karate and Busy Bees.

 

There are  5 post boxes in the foyer, one allocated to each of the 4 activities and also Soetlief.  Your completed enrolment forms go into these post boxes for both cash payments and bank transfers.  Thus all fees regarding the extra mural activities are paid directly to the coaches.    Please complete these enrolment forms as you receive them and put in the post boxes.

 

For cash payments – put the cash together with the enrolment form in an envelope into the post box

-write your child’s name, surname and class on the envelope

For bank transfers – Put your child’s name, surname and school name (Kabouterland) as reference 

 

The first payment of the year is the enrolment fee plus the term fee.

 

Here are their bank details, contact details and enrolment fees: 

Busy Bees  (Monday)

Bianca        071 5384113

bianca.s.turk@gmail.com

account:  BS Turk

Capitec Bank 129 881 2621

Branch code 470010

R120/term, R100 enrollment fee

 

Playball     (Thursday)

Careen        082 8259779

careenplayball@gmail.com

account:    Playball

ABSA 906 206 0534

Branch Somerset Wes

R120/term, R110 enrollment fee

 

DrumJoy   (Wednesday)

Lana           071 8715839

info@drumjoy.co.za

account:  kserdani

FNB  623 227 67354

Branch  250655

R120/term, R120 enrollment fee

 

Karate    (Thursday)

Francois      021 9763914

admin@fdupkarate.co.za

account: F du Plessis

Standard Bank  272 189 790

Branch 022209

R120/term, R120 enrollment fee

 

Please feel free to contact me if anything is unclear, especially for the new parents. J

23/01/2014 Buitemuurse Aktiwiteite

Liewe mammas en pappas,

Ons kabouters het vandag begin met die buitemuurse aktiwiteite.   Die afrigters gee hulle onderskeie inskrywingsvormpies uit en dit word sommer direk in die kabouters se sakkies gesit, so wees maar op die uitkyk daarvoor.

Neem asseblief kennis van die volgende:

Eendjies – Hulle doen slegs Playball

Paddas – Hulle doen  Playball, DrumJoy en Karate

Ladybirds, Bytjies, Hasies, Muise – Hulle doen Playball, DrumJoy, Karate en Busy Bees

Elke aktiwiteit het hul eie posbus in die portaal waarin julle die inskrywingsvormpies moet plaas, vir beide ‘n kontantbetaling en bankoorplasing.  Alle gelde word dus direk aan die afrigters betaal.   Vul asseblief die inskrywingsvormpies in soos julle dit ontvang en gooi dit dan in die betrokke posbussie.

Indien u kontant betaal kan die kontant en inskrywingsvormpie saam in ‘n koevert gaan met die kind se naam, van en klassie bo-op geskryf, en dit gaan in die posbussie.

Indien u ‘n bankoorplasing doen, gebruik asseblief u kind se naam, van en skool se naam ( Kabouterland ) as verwysing.

Die eerste betaling is die inskrywingsfooi plus die kwartaalfooi.

 

Hier is die bankbesonderhede van die afrigters asook hul onderskeie inskrywingsfooie:

Busy Bees  (Maandag)

Bianca        071 5384113

bianca.s.turk@gmail.com

account:  BS Turk

Capitec Bank 129 881 2621

Takkode 470010

R120/kwartaal, R100 inskrywingsfooi

 

Playball     (Dinsdag)

Careen        082 8259779

careenplayball@gmail.com

rekening:    Playball

ABSA 906 206 0534

Tak Somerset Wes

R120/kwartaal, R110 inskrywingsfooi

 

DrumJoy   (Woensdag)

Lana           071 8715839

info@drumjoy.co.za

rekening:  K Serdani

FNB  623 227 67354

Takkode  250655

R120/kwartaal, R120 inskrywingsfooi

Karate    (Donderdag)

Francois      021 9763914

admin@fdupkarate.co.za

rekening: F du Plessis

Standard Bank  272 189 790

Takkode 022209

R120/kwartaal, R120 inkrywingsfooi

Vra gerus indien daar enige onduidelikheid is.

 

Dramaklasse word Vrydae aangebied. Die skool dra die onkoste daaraan verbonde.