Concert ~ Konsert

This is for sure a highlight of the year. We build our own stage and each class get a turn to showcase their talent. Moms, dads and grandparents are invited to come and watch our little ones perform. All the concerts are done right here at school during the morning, to cause as little disruption to the routine of our kabouters.

Dit is vir seker 'n hoogtepunt van die jaar. Ons bou ons eie verhoog en elke klas kry 'n beurt om hul talent ten toon te stel. Mammas, pappas, oumas en oupas word uitgenooi om te kom kyk hoe ons kaboutertjies optree. Al die konserte word soggens hier by die skool aangebied om so min moontlik die roetine te ontwrig.